บริการจัดการ ดูแลสวน

Care Cleans บริการ ดูแลสวน

ให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการคนสวน ดูแลต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ แบบสม่ำเสมอประจำทุกวัน บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรและฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวน และดูแลอย่างเป็นระบบ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 02-007-4525

IG: carecleans

FB: Care Cleans

LINE: @carecleans

Website: https://carecleans.com