ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาด
มากด้วยประสบการณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาด
มากด้วยประสบการณ์

ติดต่อเราได้ที่นี่ :

02-007-4525

ติดต่อเราได้ที่นี่

02-007-4525

เกี่ยวกับเรา

care clenas about

ด้วยประสบการณ์ทีมงานคุณภาพที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี

Care Cleans ภายใต้ P&P Service Solution (บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด) ประกอบธุรกิจด้านบริการทำความสะอาด ภายในและภายนอกอาคาร ก่อตั้งขึ้นด้วย ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จากความใส่ใจในการบริการ ที่อำนวยความสะดวก และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลูกค้าอยู่มากมาย โดยตรงกับหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจและรัฐบาล
การก่อตั้งบริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด เกิดจากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจการบริการทำความสะอาดครบวงจร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทำความสะอาด ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะด้าน รวมถึงทีมงานตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เราวางไว้ เรายังพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำด้านทำความสะอาด และคิดประเมินราคาเสนอก่อนปฎิบัติงานจริง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

พัฒนาบุคลากร

ฝ่ายฝึกอบรม กำหนดหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานการทำความสะอาด (Basic Cleaning) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เช่น การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด, การทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ การม๊อบพื้น การดันฝุ่น และการขัดเงาพื้น รวมถึง ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกวิธีตามประเภทพื้นที่และลักษณะงาน

วิสัยทัศน์

ผู้บริหารและทีมงานตระหนักถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักในการดำเนินงานจึงนำระบบคำร้องเรียน โดยกำหนดให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและมาตรการในการป้องกันปัญหาในอนาคต ซึ่งจะกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนสามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง จนจบกระบวนการตามนโยบายที่วางไว้

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูล
สายด่วนหาเรา

เป้าหมาย

เกิดจากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจการบริการทำความสะอาดครบวงจรของคนรุ่นใหม่

Care Cleans
 • สรรหา : ทีมงานสรรหาบุคลากร มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มุ่งเน้นการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานได้อย่างมีระบบ
 • อบรม : ทีมงานฝึกอบรม มีการกำหนดเป้าหมายในการสร้างทักษะการทำงานให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบและแบบแผน
 • พัฒนา : กำหนดการวางแผนงานในการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งระยะสัญญา โดยทีมงานที่มีความรู้ เพื่อเป็นการเสริมทักษะ และเสริมวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

ด้วยประสบการณ์ทีมงานคุณภาพที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี

บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจด้านบริการทำความสะอาด ภายในและภายนอกอาคาร ก่อตั้งขึ้นด้วย ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท จากความใส่ใจในการบริการ ที่อำนวยความสะดวก และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลูกค้าอยู่มากมาย โดยตรงกับหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจและรัฐบาล

บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2010 มีพนักงานแม่บ้านมืออาชีพกว่า 1,000 คน ให้บริการทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล

บริการเช็ดกระจกภายนอกอาคารสูง ด้วยกระเช้าไฟฟ้า หรือระบบโรยตัว แม่บ้านทำความสะอาดบ้าน/อาคารสำนักงาน ก่อน-หลังเข้าอยู่ บริการจัดหาพนักงานทำความสะอาดและพนักงานบริการงานสวนมืออาชีพ

บริการทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ เช่น หินอ่อน หินแกรนิต หินขัด กระเบื้องยางพื้นไม้ พร้อมเคลือบเงาพื้นผิว

บริการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฉากกั้นห้อง ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ พร้อมบริการซักพรมอัด พรมทอมือ พรมเปอร์เซีย และพรมในรถยนต์ทุกประเภท

ทำไมต้องเลือกเรา?

 • การประหยัดค่าใช้จ่าย
 • พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฎิบัติงาน
 • การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน
 • เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
 • มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล ทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
 • ไม่มีปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน
 • ความพร้อมในการส่งมอบการบริการ
 • ระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็ว
 • ผู้บริหารคนรุ่นใหม่มีความรู้และแก้ไขงานบริการอย่างแท้จริง
พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายฝึกอบรม กำหนดหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานการทำความสะอาด (Basic Cleaning) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เช่น การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด, การทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ การม๊อบพื้น การดันฝุ่น และการขัดเงาพื้น รวมถึง ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกวิธีตามลักษณะงาน
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน
น้ำยาทำความสะอาดที่บริษัท เลือกใช้ส่วนใหญ่ ผลิตจาก บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด เป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
บริษัท ตระหนักถึงขีดความสามารถสูงสุดต่อการให้บริการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว จึงเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้งาน พร้อมระบบการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล ทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
โดยคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจรวมถึงค้นหา ความคาดหวังของลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนงาน การกำกับงาน ตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุงแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน มาตรฐานการทำความสะอาดเทียบเท่าจากการบินพลเรือน
ระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็ว
ผู้บริหารและทีมงานตระหนักถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักในการดำเนินงานจึงนำระบบคำร้องเรียน โดยกำหนดให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและมาตรการในการป้องกันปัญหาในอนาคต ซึ่งจะกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนสามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง จนจบกระบวนการตามนโยบายที่วางไว้
ผู้บริหารมีความรู้และแก้ไขงานบริการอย่างแท้จริง
คณะผู้บริหารมีความเข้าใจดีว่างานบริการเป็นงานที่ต้องทำให้เกิดความพอใจทั้งในด้านคุณภาพ ของงานและการติดต่อประสานงาน โดยต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามีความกลมกลืนและมีความพึงพอใจมากที่สุด

บรรยากาศการอบรมคุณภาพพนักงาน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์