ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาด
มากด้วยประสบการณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาด
มากด้วยประสบการณ์

ติดต่อเราได้ที่นี่ :

02-007-4525

ติดต่อเราได้ที่นี่

02-007-4525

การทำความสะอาดโต๊ะทำงาน หลังการฉีดพ่นฆ่าเชื้อควรทำอย่างไร

การทำความสะอาดโต๊ะทำงาน หลังการฉีดพ่นฆ่าเชื้อควรทำอย่างไร

ทำไมบริการฆ่าเชื้อโรค ถึงได้มีความนิยมในปัจจุบัน

ทำไมบริการฆ่าเชื้อโรค ถึงได้มีความนิยมในปัจจุบัน

หากมีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในสำนักงาน ต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคหรือไม่

พื้นที่เสี่ยงโควิด

ทำไมพื้นที่ในอาคาร สถานที่ปิด จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด-19

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอาคารได้ผลจริงหรือไม่

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอาคารได้ผลจริงหรือไม่?

เรื่องล่าสุด